سرور مجازی ابری ایران

سرور مجازی رایگان
ایران-پلن1
ایران-پلن2
ایران-پلن3
ایران-پلن4
ایران-پلن5
ایران-پلن6
ایران-پلن7
ایران-پلن8
سرور مجازی رایگان
CPU
1core
RAM
512MB
H.D.D
2GB
ترافیک
1 گیگابایت
OS
Centos 7.9
محدودیت پهنای باند
۲ مگابیت بر ثانیه
3,000تومان
1 روز
ایران-پلن1
CPU
1core
RAM
1GB
SSD
20GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
99,500تومان
ماهانه
ایران-پلن2
CPU
2core
RAM
2GB
SSD
35GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
135,000تومان
ماهانه
ایران-پلن3
CPU
2core
RAM
3GB
SSD
35GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
182,000تومان
ماهانه
ایران-پلن4
CPU
2core
RAM
4GB
SSD
50GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
227,500تومان
ماهانه
ایران-پلن5
CPU
2core
RAM
6 GB
SSD
50GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
299,000تومان
ماهانه
ایران-پلن6
CPU
2core
RAM
8 GB
SSD
70GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
350,000تومان
ماهانه
ایران-پلن7
CPU
4core
RAM
12 GB
SSD
70GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
500,000تومان
ماهانه
ایران-پلن8
CPU
4core
RAM
16 GB
SSD
100 GB جدید
نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ترافیک
750,000تومان
ماهانه