مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
آسیاتک، میرعماد-یک یونیت - یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک، میرعماد
پهنای باند:یک گیگابیت
پورت برق:یک عدد
آی پی:یک عدد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

آسیاتک، میرعماد-۲۰ یونیت - بیست یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک- میرعماد
پهنای باند: بیست پورت یک گیگابیت
پورت برق:بیست عدد
آی پی: ساب نت /۲۹
ترافیک یک به ده رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

ایران - آسیاتک، میرعماد-۱۰ یونیت - ده یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک- میرعماد
پهنای باند: ۱۰ پورت یک گیگابیت
پورت برق:۱۰ عدد
ترافیک یک به ده رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

کولوکیشن ایران-1یونیت-پارس آنلاین - یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
پهنای باند:یک گیگابیت
پورت برق:یک عدد
آی پی:یک عدد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

کولوکیشن ایران-2یونیت-پارس آنلاین - دو یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
پهنای باند:یک گیگابیت
پورت برق:یک عدد
آی پی:یک عدد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.


کولوکیشن ایران-5یونیت-پارس آنلاین - پنج یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
پهنای باند:یک گیگابیت
پورت برق:یک عدد
آی پی:یک عدد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

کولوکیشن ایران-10یونیت-پارس آنلاین - یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
پهنای باند:یک گیگابیت
پورت برق:یک عدد
آی پی:یک عدد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.