آسیاتک، میرعماد-یک یونیت

2,500,000 تومان
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
 • پهنای باند یک گیگابیت
 • پورت برق یک عدد
 • آی پی یک عدد

یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک، میرعماد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

کولوکیشن ایران-1یونیت-پارس آنلاین

2,500,000 تومان
ماهانه
 • پهنای باند یک گیگابیت
 • پورت برق یک عدد
 • آی پی یک عدد

یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

کولوکیشن ایران-5یونیت-پارس آنلاین

12,500,000 تومان
ماهانه
 • پهنای باند یک گیگابیت
 • پورت برق یک عدد
 • آی پی یک عدد

پنج یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

کولوکیشن پارس آنلاین 3 یوینت آپادانا

7,500,000 تومان
ماهانه
 • پهنای باند یک گیگابیت
 • پورت برق یک عدد
 • آی پی یک عدد

۳ یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.