هاست ورد پرس ایران مناسب میزبانی وب سایت هایی وردپرسی و پر بازدید

21 روز ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط!

WP1 0 موجود است

Node.js
Git
Docker
Free SSL;LetsEncrypt
Rubby

 • 1 گیگابایت فضای وب
 • SSD نوع دیسک
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • پلسک کنترل پنل
 • 1هسته سی پی یو
 • نامحدود رم
 • 20 تعداد کانکشن همزمان
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • 5.4,5.6,7.0 php
 • Apache,Nginx وب سرور
 • نصب،آپدیت،امنیت خودکار تولکیت وردپرس
WP2 0 موجود است

Node.js
Git
Docker
Free SSL;LetsEncrypt
Rubby

 • 2 گیگابایت فضای وب
 • SSD نوع دیسک
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • پلسک کنترل پنل
 • 1.5هسته سی پی یو
 • نامحدود رم
 • 30 تعداد کانکش همزمان
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • 5.4,5.6,7.0 php
 • Apache,Nginx وب سرور
 • نصب،آپدیت،امنیت خودکار تولکیت وردپرس
WP3 0 موجود است

Node.js
Git
Docker
Free SSL;LetsEncrypt
Rubby
جزئیات بیشتر

 • 5 گیگابایت فضای وب
 • SSD نوع دیسک
 • پلسک کنترل پنل
 • 2هسته سی پی یو
 • نامحدود رم
 • 50 تعداد کانکشن همزمان
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • 5.4,5.6,7.0 php
 • Apache,Nginx وب سرور
 • نصب،آپدیت،امنیت خودکار تولکیت وردپرس
WP4 0 موجود است

Node.js
Git
Docker
Free SSL;LetsEncrypt
Rubby
جزئیات بیشتر

 • 10 گیگابایت فضای وب
 • SSD نوع دیسک
 • پلسک کنترل پنل
 • 3هسته سی پی یو
 • نامحدود رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • 5.4,5.6,7.0 php
 • Apache,Nginx وب سرور
 • نصب،آپدیت،امنیت خودکار تولکیت وردپرس
WP5 0 موجود است

Node.js
Git
Docker
Free SSL;LetsEncrypt
Rubby

 • 20 گیگابایت فضای وب
 • SSD نوع دیسک
 • پلسک کنترل پنل
 • 4هسته سی پی یو
 • نامحدود رم
 • 250 تعداد کانکشن همزمان
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • 5.4,5.6,7.0 php
 • Apache,Nginx وب سرور
 • نصب،آپدیت،امنیت خودکار تولکیت وردپرس