میزبانی در برترین دیتاسنتر های ایران

پهنای باند ۴۰ گیگابیت بر ثانیه

آسیاتک، میرعماد-یک یونیت

یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک، میرعماد
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • یک گیگابیت پهنای باند
 • یک عدد پورت برق
 • یک عدد آی پی
آسیاتک، میرعماد-۲۰ یونیت

بیست یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک- میرعماد
ترافیک یک به ده رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • بیست پورت یک گیگابیت پهنای باند
 • بیست عدد پورت برق
 • ساب نت /۲۹ آی پی
ایران - آسیاتک، میرعماد-۱۰ یونیت

ده یونیت فضای رک
دیتاسنتر آسیاتک- میرعماد
ترافیک یک به ده رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • ۱۰ پورت یک گیگابیت پهنای باند
 • ۱۰ عدد پورت برق
کولوکیشن ایران-1یونیت-پارس آنلاین

یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • یک گیگابیت پهنای باند
 • یک عدد پورت برق
 • یک عدد آی پی
کولوکیشن ایران-2یونیت-پارس آنلاین

دو یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • یک گیگابیت پهنای باند
 • یک عدد پورت برق
 • یک عدد آی پی
کولوکیشن ایران-5یونیت-پارس آنلاین

پنج یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • یک گیگابیت پهنای باند
 • یک عدد پورت برق
 • یک عدد آی پی
کولوکیشن ایران-10یونیت-پارس آنلاین

یک یونیت فضای رک
دیتاسنتر پارس آنلاین، آپادانا
ترافیک ۱ به ۱۰ رایگان
امکان ارائه پورت ده گیگابیت بر ثانیه میسر هست.
امکان ارائه پورت برق اضافه میسر هست.

 • یک گیگابیت پهنای باند
 • یک عدد پورت برق
 • یک عدد آی پی