امنیت بالا و منابع اختصاصی نیرو گرفته از کلود لینوکس

21 روز ضمانت بازگشت وجه !

R-Basic

سایرامکانات نامحدود
DNS اختصاصی
سفارش آی پی اختصاصی میسر هست.

 • 1 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 10 دامنه
R-Plus

DNS اختصاصی
امکان سفارش آی پی اختصاصی میسر است.

 • 2 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 20 دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
R-business

DNS اختصاصی
امکان سفارش آی پی اختصاصی میسر است.

 • 3 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 25 دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
R-Pro

DNS اختصاصی
امکان سفارش آی پی اختصاصی میسر است.

 • 5 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 30 دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
R-Enterprise

DNS اختصاصی
امکان سفارش آی پی اختصاصی میسر است.

 • 7 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 35 دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
R-Enterprise2

DNS اختصاصی
امکان سفارش آی پی اختصاصی میسر است.

 • 10 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 50 دامنه
 • نامحدود سایر امکانات