شبکه پایدار آنتی دیداس! - ترافیک نامحدود -دیتاسنتر هتزنر

همه سرور های اختصاصی دیتاسنتر هتزنر قابل سفارش می باشد، برای سفارش سایر پلن ها تماس بگیرید.

EX42-NVME

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
(software-RAID 1)

 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD Disk
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
EX52-NVME

Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
(software RAID 1)

 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD Disk
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
EX62-NVME

Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
(software RAID 1)

 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD Disk
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
PX62-NVMe

Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
(software RAID 1)

 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition Disk
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic