میزبانی شده در مرکز داده ابر ایران

ابر ایران با بکارگیری تجهیزات، شبکه اختصاصی و پهنای باند ۱۰۰ گیگابیتی و پشتیبانی سطح بالای مشتریان، بدون واسطه ارائه سرویس می کند

DEIR1
 • 2*E5620 ,8C 16T, 24MB C Cpu
 • 16GB Ram
 • 2*SAS10K 300GB/1*SSD250GB Disk
 • 1 IP
 • Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
DEIR2
 • Intel E3 1230v2 CPU
 • 1*NVME 128GB Disk
 • 16GB DDR3 RAM
 • 1 IP
 • Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
DEIR3
 • 2*X5650 ,12C 24T CPU
 • 32GB RAM
 • 4*SAS10K300GB/1*SSD 500GB Disk
 • 1 IP
 • Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
DEIR4
 • 2*Opteron 6174, 24C 52GHz! Cpu
 • 1*500GB SSD
 • 32GB DDR3 RAM
 • Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
 • 1 IP
DEIR5
 • 2*E5 2620v2,12C 24T Cpu
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1*SSD 500GB Disk
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unlimited! Traffic
DEIR6
 • 2*E5-2680v2, 20C 40T Cpu
 • 48GB DDR3 Ram
 • 1*SSD500GB/2*SSD 240GB Disk
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unlimited Traffic
DEIR7

DEIR7

 • 2* 2680 v4, 20C, 40T, 50MB C CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 1* SSD 500GB or 2 * SSD 250GB Disk
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unlimited! Traffic