سرور مجازی با قابلیت های ابری

تحویل خودکار کمتر از ۳ دقیقه

سرور مجازی رایگان

1 روز

 • 1core CPU
 • 512MB RAM
 • 2GB H.D.D
 • 1 گیگابایت ترافیک
 • Centos 7.9 OS
 • ۲ مگابیت بر ثانیه محدودیت پهنای باند
ایران-پلن1
 • 1core CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن2
 • 2core CPU
 • 2GB RAM
 • 35GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن3
 • 2core CPU
 • 3GB RAM
 • 35GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن4
 • 2core CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن5
 • 2core CPU
 • 6 GB RAM
 • 50GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن6
 • 2core CPU
 • 8 GB RAM
 • 70GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن7
 • 4core CPU
 • 12 GB RAM
 • 70GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن
ایران-پلن8
 • 4core CPU
 • 16 GB RAM
 • 100 GB جدید SSD
 • ترافیک نامحدود/فقط برای میزبانی وب سایت، وب اپلیکیشن